Largësia / Distancë Shkodra Vlore eshte 224 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Shkodra Vlore shumat e makinave 224 km, dhe merr një sy 3 hours 6 mins ngarje

Largësia Shkodra Vlore shumat e linjave ajrore 178.27 km