Largësia / Distancë Shkodra Gjilan eshte 302 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Shkodra Gjilan shumat e makinave 302 km, dhe merr një sy 4 hours 3 mins ngarje

Largësia Shkodra Gjilan shumat e linjave ajrore 167.61 km