Largësia / Distancë Shkodra Kopaonik eshte 296 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Shkodra Kopaonik shumat e makinave 296 km, dhe merr një sy 6 hours 6 mins ngarje

Largësia Shkodra Kopaonik shumat e linjave ajrore 171.65 km