Largësia / Distancë Durrës Vlore eshte 123 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Durrës Vlore shumat e makinave 123 km, dhe merr një sy 1 hour 31 mins ngarje

Largësia Durrës Vlore shumat e linjave ajrore 95.5 km