Largësia / Distancë Durrës Selanik eshte 438 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Durrës Selanik shumat e makinave 438 km, dhe merr një sy 5 hours 47 mins ngarje

Largësia Durrës Selanik shumat e linjave ajrore 302.48 km