Largësia / Distancë Vlore Gjilan eshte 421 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Vlore Gjilan shumat e makinave 421 km, dhe merr një sy 5 hours 20 mins ngarje

Largësia Vlore Gjilan shumat e linjave ajrore 276.55 km