Largësia / Distancë Tirane Vlore eshte 157 km

Largësia website llogarit largësinë midis dy vendeve dhe tregon rrugën më të mirë për të udhëtuar në hartë. Në fushat më poshtë, futni emrin e Qytetit dhe Vendit në formatin e duhur:

Zbuloni sa gjatë do të udhëtoni!


Ne kemi llogaritur distancën për ju:

Distancë Tirane Vlore shumat e makinave 157 km, dhe merr një sy 2 hours 8 mins ngarje

Largësia Tirane Vlore shumat e linjave ajrore 99.66 km